تیم فنی

  • محمدرضا کلاهدوز
  • محمد نشاط
  • محمد بشیرپور

بازار

  • مراکز تصویربرداری پزشکی
  • کانترهای امنیتی
  • دوربینهای امنیتی

کاربرد

تصویر برداری پزشکی و امنیتی