تیم فنی

 

هادی مرادی: طراح ایده و مدیریت

 

حمیدرضا پوراعتماد: متخصص علوم شناختی

 

مجید نیلی احمدآبادی: متخصص هوش مصنوعی

 

حامد اختیاری: متخصص علوم شناختی

 

تارا رضا پور: متخصص علوم شناختی

سجاد مولایی: متخصص هوش مصنوعی و بازی سازی

 

عاطفه ایرانی: متخصص هوش مصنوعی و برنامه نویسی

 

 

پیام جمعه یزدیان: متخصص اپلیکیشن و بازی سازی

بازار محصول

  • بازار داخلی:این محصول در کلینیک ها و مراکز توانبخشی شناختی مورد استفاده می باشد. در حال حاضر بعضی سیستمهای خارجی وجود دارد؛ اما آنچه این سیستم را از سیستم های خارجی متمایز می سازد، بومی بودن و تطابق آن با فرهنگ و زبان ایرانی است.از سوی دیگر این سیستم تحت نظر کلینیک در منزل نیز می تواند در اختیار کاربران قرار گیرد.  لذا هزینه رفت و آمد را کاهش داده و تاثیرگذاری بیشتری را ایجاد مینماید.
  • بازار بین المللی: با توجه با بازار جدید و رو به گسترش استفاده از تکنولوژی در توانبخشی مغز، بازار جهانی مغزینه کلینیک بسیار مثبت بوده و میتوان در سطح منطقه و جهان این محصول را در اختیار کاربران قرار داد. با توجه به تفاوت قیمت این محصول نسبت به محصولهای مشابه در سطح جهان، میتوان توقع بسیاری در کسب سهم مناسبی از این بازار داشت.

توضیحات بیشتر

مغزینه کلینیک شامل مجموعه ای از تکالیف شناختی است که در کلینیک ها و مراکز توانبخشی شناختی قابل استفاده است. از مزایای این سیستم امکان طراحی آزمون های مختلف برای ارزیابی اولیه و طراحی برنامه توانبخشی است.  همچنین این سیستم  امکان گرفتن آمار تفضیلی و مقایسه ای بین کاربران مختلف را فراهم کرده تا بتوان هر فرد را نسبت به جامعه هدف مورد بررسی قرار داد. درمانگران میتوانند دسترسی به اطلاعات مراجعین مربوط به خود را داشته و پیشرفت آنها در طول زمان را بررسی نمایند.

کاربرد این محصول در کلینیکها شامل استفاده در توانبخشی شناختی، بیش فعالی، اتیسم، توانایی یادگیری و مشکل فراموشی می باشد.

کاربرد

  • مکان طراحی آزمون های مختلف برای ارزیابی اولیه و طراحی برنامه توانبخشی
  • امکان گرفتن آمار تفضیلی و مقایسه ای بین کاربران مختلف
  • دسترسی درمانگران به اطلاعات مراجعین و پیشرفت آن در طول زمان