تیم فنی

مهدی کارگهی (مسئول پروژه)

 

فتحیه فقیه خراسانی (مسئول پروژه)

 

تیم فعال پروژه:

محسن شکری ساز: دانشجوی دکتری، کارشناس

 

 

بشری طاهری: دانشجوی ارشد، کارشناس

 

محمدمهدی میردهقان: دانشجوی ارشد، کارشناس

 

فرزانه عظیمیان: دانشجوی ارشد، کارشناس

زهرا ملک زاده: دانشجوی کارشناسی، کارشناس

نوشین شهیدزاده: دانشجوی کارشناسی، کارشناس

کوثر پوراحمدی: دانشجوی کارشناسی، کارشناس

ستاره عسکری: دانشجوی کارشناسی، کارشناس

بازار محصول

شرکت‌های نرم‌افزاری و صنعتی که برنامه‌های کاربردی خود را روی گوشی‌های موبایل و تبلت‌های مبتنی بر اندروید توسعه می‌دهند. البته این محصول در آینده به سکوی iOS نیز منتقل خواهد شد.

کاربرد

اندازه‌گیری انرژی مصرفی کلیه اپلیکیشن‌های توسعه داده شده برای اپلیکیشن‌های موبایل مبتنی بر اندروید