تیم فنی

مجری: دکتر ابوالقاسم عطائی

همکار: دکتر سعید شیبانی، دکتر غلامرضا خیاطی و مهندس مجید معارف وند

بازار محصول

کاربردهای منیزیم در صنایع مختلف شامل دیرگدازها، آلیاژهای منیزیم، داروسازی، در صنعت آهن و فولاد و کاربردهای شیمیایی است.

توضیحات بیشتر

منیزیم به عنوان سبک‌ترین فلز صنعتی با ویژگی‌های منحصر به فرد متالورژیکی، کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف یافته‌است. علی‌رغم وجود محدودیت‌های ذاتی در تولید و استفاده از منیزیم به دلیل این ویژگی‌ها روز به روز به کاربرد این فلز در صنایع مختلف افزوده می‌شود.

کاربرد

کاربرد در صنایع مختلف از جمله دیرگدازها، آلیاژهای منیزیم، داروسازی، در صنعت آهن و فولاد و کاربردهای شیمیایی