تیم فنی

  • مهدی ملکان
  • احمد بهمنی

بازار

  • صنایع پزشکی
  • صنایع الکترونیکی
  • صنایع خوردو و هوافضا به دلیل سبکی و استحکام بالا

کاربرد

  • استنت‌های پزشکی
  • قاب‌ها و فریم‌های محصولات الکترونیکی
  • جداره‌­ها در صنایع هوافضا و خودرو به منظور سبک‌سازی