توضیحات بیشتر

تیم فنی

 • دکتر محمدرضا کلاهدوز
 • دکتر محمد نشاط
 • محمد بشیرپور
 • متین فروزمهر

بازار

 • صنایع اپتیک اصفهان
 • دوربین های نیروی انتظامی
 • اسکنرهای فرودگاهی

کاربرد

 • مخابرات سرعت بالا
 • سامانه های تصویربرداری تراهرتز
 • سامانه های طیف سنجی
 • شناسایی مواد منفجره و مواد مخدر
 • تست های غیر مخرب