تیم فنی

  • یارالله کولیوند: مدیر فنی و طراح IC، فارغ التحصیل دکترا و همکار پژوهشی دانشگاهیو همچنین همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • یاسر رضاییان: طراح IC، فارغ التحصیل دکترا و همکار پژوهشی دانشگاهی

  • روح الله شیرافکن: طراح IC، دانشجوی دکترا، و همچنین همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • محمود سلیمانی: مدیر مالی و حسابداری شرکت نیک تک فن آوری

  • دکتر امید شعاعی: مدیر و طراح ارشد IC، و مدیر عامل شرکت نیک تک فن آوری

بازار

مراکز و طرحهای صنعتی، و پژوهشی (پزشکی، صنایع خودرو، مخابرات، سایر صنایع، و غیره)

کاربرد

طراحی و ساخت انواع مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال مخلوط (Mixed-Signal) برای کاربردهای مختلف ابزار دقیق، حسگرها، زیستی، خودرو، صنعتی، مخابراتی، و …