تیم فنی

  • محمدرضا کلاهدوز
  • محمد نشاط
  • مهدی قائمی
  • محمدرضا صیدی
  • ناصر جعفری
  • رامین قاسمی

بازار

  • دوربین‌های سرعت سنج
  • دوربین‌های کنترلی

کاربرد

تصویر برداری امنیتی و کنترلی