تیم فنی

مجری: سعید شیبانی

همکار: مهندس مجید معارف وند

بازار محصول

تولید نیمه هادی های مورد مصرف در صنایع الکترونیک شامل سیستم های رادار، مایکروویو، لیزرهایی با طول موج کوتاه، آشکارسازهای UV، ارتباطات بی سیم، خطوط انتقال قدرت و … .

توضیحات بیشتر

تولید نیمه هادی های مورد مصرف در صنایع الکترونیک به صورت ترکیب این فلز که مهمترین آن نیترید گالیم (GaN) است

کاربرد

تولید نیمه‌هادی‌های مورد مصرف در صنایع الکترونیک