تیم فنی

  • دکتر سیروس زمانی

  • دکتر علیرضا بابائی

  • مهندس مهرداد دری

بازار

  • تمامی شرکت‌های تولید کننده و مصرف کنندگان خودروهای الکتریکی،
  • دوچرخه‌های الکتریکی،
  • لپ تاپ،
  • تلفن همراه
  • ابزارهای الکتریکی و الکترونیکی

کاربرد

استفاده به عنوان منبع توان در تجهیزات قابل حمل الکتریکی و الکترونیکی