توضیحات بیشتر

دستگاه الکتروشوک خودکار (AED)، یک دستگاه الکترونیکی قابل حمل است که می تواند آریتمیهای قلبی خطرناک که موجب مرگ می شود را تشخیص داده و در صورت لزوم (مانند ایست ناگهانی قلب یا آریتمی کشنده که قلب به طور ناگهانی و غیرمنتظره از ادامه تپش موثر باز می‏ماند که باعث اختلال در روند خون رسانی به مغز و اندام‏های حیاتی خواهد شد) با اعمال شوك الکتریکی مناسب موجب از سر گیري ریتم طبیعی قلب شود.

تیم فنی

  • عرفان قادری، دانشجوی ارشد: موضوع پایان نامه مرتبط، وسپس همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • یارالله کولیوند: مدیر فنی پروژه، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • دکتر علی مفتخرزاده: مدیر بخش نرم افزار نهفته و سخت افزار، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • میلاد قنبری و بهاره ماستیانی: طراحی الگوریتم تشخیص، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • سید رسول فرجی: طراحی برد و نرم افزار نهفته، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • محمود سلیمانی: مدیر مالی و حسابداری شرکت نیک تک فن آوری

  • دکتر امید شعاعی: مدیر عامل شرکت نیک تک فن آوری

بازار

اماکن عمومی، و همچنین مراکز درمانی و بیمارستانها

کاربرد

نجات جان مصدوم تا رسیدن کمک‏های اولیه