تیم فنی

  • محمد جواد باریک‌بین بین
  • رامین طوسی
  • دکتر اخایی

بازار

صدا و سیما ، سینما

توضیحات بیشتر

هدف تمامي کشورهاي در حال توسعه دستيابي به اشتغال، رفاه اجتماعي و توسعه پايدار به منظور برطرف کردن فقر، بيکاري و سعادت انساني آن جوامع است؛ از اين رو دولت­ها با توجه به شرايط زماني و مکاني موجود، نظريات و الگوهاي مختلفي از رشد و توسعه را در دستور کار خود قرار مي­دهند. در اين راستا الگوي کارايي و گسترش توليد انيميشن از جمله الگوهاي مورد استفاده اين کشورها در زمينه سازي براي ايجاد اشتغال و جهت گيري در مسير توسعه پايدار محسوب مي شود .

با وجود عرايض فوق و صرف نظر از اطلاق صنعت يا سنت به سيستم­هاي فعال و موجود در انيميشن ايران، توليد کنوني و رو به توسعه­ي اين حرفه قابل اغماض نيست. بديهي است که براي حضور در عرصه­ي صنعتي شدن، استفاده از الگوهاي توسعه يافته و برنامه­ريزي مدون ضروري است. با توجه به توفيق اندک در صادرات و از آن ناگوارتر، ناتواني در تامين نياز داخلي، مي توان گفت بخش مهمي از اين نقصان، حاصل بي توجهي به مسائل مالي و نيز بازار عرضه و تقاضا در روند توليد آثار انيميشني است.

طرح پیش­رو، پیشنهاد طراحی و ساخت سیستم ضبط حرکت بومی (شامل دو بخش سخت­افزاری و نرم­افزاری) برای تولید انیمیشن است. از  آنجا که هزینه ­های سامانه­ی ضبط حرکت موجود چه در دنیا و چه در کشور بسیار زیاد است، تولید چنین سامانه­ای منجر به افزایش تمایل به تولید انیمیشن و افزایش تولید آن منجر به رشد اقتصادی این هنر و شکوفا شدن هر چه بیشتر آن خواهد شد.

کاربرد

تولید انیمیشن رئال