کاربرد

نمایش محتوای مکمل برای بیلبوردها، پوسترها و … . نمایش محتوای مکمل آموزشی (کتاب­های درسی، کمک آموزشی و …)