کاربرد

باتریهای اسید سرب، در اجزای الکترونیکی، روکش کابل، مهمات، در شیشه CTRها، سرامیک، شیشه‌های سربدار، لوله‌های سربی در رنگ­ها، آلیاژها، پیوتر، اتصالات و مواد پرکننده.