کاربرد

جایگزین روی در صنایع از جمله آبکاری فلزات برای جلوگیری از زنگ‌زدگی، باتری‌سازی