کاربرد

جایگزین لیتیوم و کبالت در صنایع مختلف از جمله باتری‌سازی، هواپیماسازی، فولادسازی به منظور جلوگیری از خوردگی