کاربرد

  • استنت های پزشکی
  • قاب­ها و فریم­های محصولات الکترونیکی
  • جداره ­ها در صنایع هوافضا و خودرو به منظور سبک سازی