کاربرد

  • افزاره‌های توکن امنیتی
  • امضای دیجیتال، رمز یکبار مصرف
  • کنترلرهای صنعتی و ادوات اینترنت اشیاء
  • کنتورهای هوشمند
  • تولید کلید در فناوری زنجیره بلوکی
  • کیف پول سخت افزاری
  • واحد کنترل و پردازش سامانه‌های نهفته