کاربرد

تعیین شینه معیوب سیم پیچ استاتور ژنراتور و موتورهای با توان بالا