کاربرد

  • پایش سلامت الکترونیک به صورت خودکار
  • پایش روزانه زنان باردار، بیماران دیابتی، فشار خون و …