کاربرد

  • رنگ آمیزی تیر روشنایی
  • تمیزکاری حباب لامپ