کاربرد

  • استنت‌های پزشکی
  • قاب‌ها و فریم‌های محصولات الکترونیکی
  • جداره‌­ها در صنایع هوافضا و خودرو به منظور سبک‌سازی