کاربرد

  • انجام برخط معاملات بورس مبتنی بر پروتکل‌های نوین
  • افزایش ده برابری حجم پاسخ به درخواست‌ها نسبت به سامانه موجود
  • ایجاد امکان توسعه ابزارهای نوین معاملاتی