کاربرد

  • ارائه امکانات پایش و تحلیل نظرات کاربران در مورد سازمان‌ها، شخصیت‌ها و محصولات
  • ارائه ترندها، پدیده‌ها و ترین‌های فضای مجازی به صورت ساعتی، روزانه و ماهانه
  • ارائه موتورهای جستجو خاص منظوره هوشمند از داده‌های شبکه‌های اجتماعی
  • ارائه وب سایت‌های محتوا محور خودکار
  • تحلیل بازار سرمایه