کاربرد

حفظ حق کپی رایت برای تولید کنندگان محتوای ویدیویی