تیم فنی

  • محمدرضا پژوهنده، دانشجوی ارشد: موضوع پایان نامه مرتبط، وسپس همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • دکتر علی مفتخرزاده: مدیر فنی پروژه (بخش نرم افزار نهفته و سخت افزار رکوردر)، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • یارالله کولیوند: مدیر فنی آنالوگ (طراحی برد رکوردر)، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • دکتر مسعود یزدانیان: طراحی برد و جعبه دستگاه، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • میلاد قنبری: طراحی الگوریتم تشخیص، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • روح الله شیرافکن: طراحی نرم افزار بیرونی سیستم، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • صادق دشتی: مسئول فنی رابط با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • فاطمه مقسومی: مسئول کنترل کیفیت تولید، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • محمود سلیمانی: مدیر مالی و حسابداری شرکت نیک تک فن آوری

  • دکتر امید شعاعی: مدیر عامل شرکت نیک تک فن آوری