تیم فنی

  • دکتر سید کمال الدین ستاره دان
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • دکتر کامبیز  پوررضایی دانشگاه درکسل امریکا
  • دکتر نیما همتی بریوانلو
  • دکتر حسین احمدی نوبری دانشگاه واترلو و دانشگاه تهران
  • مهندس سحر جهانی
  • مهندس ناصر حکیمی
  • مهندس محیا سادات میرباقری
  • مهندس نیما مهدی زاده