تیم فنی

  • رابعه گل­محمد زاده، دانش ­آموخته کارشناسی ارشد
  • دکتر فرشته رشچی، استاد راهنمای پژوه
  • احسان وحیدی، دانشجوی دکتری، همکار طرح
  • ملینا روشن فر، دانشجوی کارشناسی