تیم فنی

 

هادی مرادی: طراح ایده و مدیریت

 

حمیدرضا پوراعتماد: متخصص علوم شناختی

 

مجید نیلی احمدآبادی: متخصص هوش مصنوعی

 

حامد اختیاری: متخصص علوم شناختی

 

تارا رضا پور: متخصص علوم شناختی

سجاد مولایی: متخصص هوش مصنوعی و بازی سازی

 

عاطفه ایرانی: متخصص هوش مصنوعی و برنامه نویسی

 

 

پیام جمعه یزدیان: متخصص اپلیکیشن و بازی سازی