تیم فنی

  • دکتر شاهرخ فرهنگی: مجری طرح

  • مهندس غلامرضا مرادی: سرپرست تیم فنی

  • دکتر امیرموسی حدادی: عضو تیم فنی و طراح جعبه

  • دکتر مجید صنعت‌کار: عضو تیم فنی

  • مهندس کمال زارعی: عضو تیم فنی (بخش تحلیل حرارتی و گرماگیر)

  • مهندس مهشید خوش‌لسان: طراح سامانه ثبت اطلاعات و مانیتورینگ