تیم فنی

  • محمدرضا کلاهدوز، موسس و مدیرعامل
  • علیرضا فاضلیان، مسئول تیم سخت افزار
  • محمدرضا همتی، مسئول تیم نرم افزار
  • مهدی مدنی، مسئول بازاریابی و تجاری سازی