تیم فنی

 • دکتر مسعود اسدپور: مدیر عامل و سرپرست

 • علی بلالی: مدیر فنی

 • میثم ساکی: مدیر تیم Backend

 • عباس معاذللهی: تیم Backend

 • مرتضی قوامی: تیم Backend

 • محسن فلاح: مدیر تیم Frontend

 • حسین جعفری: تیم Frontend

 • احسان اصلانیان: تیم Frontend

 • بهزاد میرزابابی: تیم پردازش متن

 • محمد موسوی: تیم پردازش متن

 • رسول تابان: تیم تست