توضیحات بیشتر

آویر که تلفیقی متناسب از دو واژه “آوا” و “تصویر” است، پردازش کننده صوت و تصویر به‌صورت توأم است. اپلیکیشن آویر سامانه ای مبتنی بر الگوریتم های پردازش سیگنال است که بر روی تلفن هوشمند مخاطب نصب شده و قابلیت شناسایی برنامه های درحال پخش تلویزیونی را دارد. در این سامانه کافیست مخاطب پس از اجرای اپلیکیشن، دوربین گوشی هوشمند خود را به سمت صفحه تلویزیون گرفته و شروع به ضبط چند ثانیه از برنامه در حال پخش کند. پس از آن، سامانه با پردازش ویدیو دریافتی از طریق دوربین تلفن هوشمند، برنامه را شناسایی کرده و متناسب با برنامه در حال پخش محتوای مناسب را ارائه خواهد کرد.