توضیحات بیشتر

تشخیص آریتمی های قلبی: ثبت پیوسته سیگنال ECG قلب برای مدت طولانی: 24 ساعت، 48 ساعت، و تا 14 روز توسط رکوردر (سخت افزار) و سپس دسته‌بندی و آنالیز داده های ثبت شده و ارائه نتایج نهایی بصورت یک گزارش جامع بطور اتوماتیک و هدایت اپراتور به پزشک معالج  توسط نرم افزار آن