توضیحات بیشتر

امروزه برای دستیابی به امنیت و کنترل کامل هر مکانی که موجود زنده در آن زندگی می کند ، بکارگیری تجهیزات  مدیریت متمرکز هوشمند ، نظارتی و حفاظتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

این شرکت پس از سالها تجربه و تحقیق برای دست یابی به این هدف راهکار استفاده از رادار حفاظت پیرامونی را معرفی نموده است.

برد رادار در فاصله  1000 الی 2000 متری محدود شده است . در این محدوده می تواند انواع خودرو و انسان در حالتهای ایستاده ، نشسته و یا سینه خیز را شناسایی و رهگیری کند.

این رادار را با توجه به نوع کاربرد و منطقه پوششی می توان بر روی پایه هایی به ارتفاع 1.5 تا 10 متر نصب و راه اندازی کرد و توانایی کار کردن در دمایی بین  تا  را دارا می باشد.