توضیحات بیشتر

آلیاژهای فوق سبک منیزیمی با استحکام و مقاومت به خوردگی بالا: این محصول از آلیاژ فوق سبک منیزیمی با چگالی (1.78 گرم بر سانتی متر مکعب) معادل تقریبا 0.66   چگالی آلومینیوم خوردگی بسیار پایین در طیف وسیعی از خواص طراحی شده است که به دلیل خواص خاص خود می­تواند در صنایع گوناگون همچون پزشکی (نظیر استنت­ها، صنایع الکترونیکی، هوایی و خوردو کاربرد داشته باشد.