توضیحات بیشتر

از ویژگیهای عمومی میکروکنترلر صبا به سازگاری کامل با دستورات پردازنده ARM برای انتقال نرم‌افزارهای کاربردی موجود با کمترین تغییرات، امکان استفاده از پلتفرم‌های توسعه نرم‌افزاری موجود برای میکروکنترلر های سری ARMو مجهز بودن به حافظه غیرفرار داخلی برای نگهداری امن نرم‌افزار و داده‌های نرم افزار میتوان اشاره کرد. این میکروکنترلر به پرقدرت‌ترین سخت‌افزارهای رمزنگاری نامتقارن و متقارن مجهز است. طراحی این میکروکنترلر کاملا داخلی بوده و عاری از هرگونه حفره امنیتی یا ویژگی‌های ناشناخته است. با توجه به دراختیار بودن فناوری محصول، امکان اختصاصی سازی سخت افزار بر حسب نیاز مشتری وجود دارد.