توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی:Professional
  • دستگاه منحصر به فردی که قادر به اندازه گیری خطای دامنه و زاویه در ترانسفورماتور ولتاژ با حداکثر خطای به ترتیب 0.01 درصد و 0.01 درجه می باشد.