توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی:Professional
  • نمونه برداری از سیگنال ولتاژ و جریان در سلول های سری (نظیر الکترولایزر مورد استفاده در شرکت های پتروشیمی و ذوب مس، باتری، بانک خازنی و غیره) به همراه توابع حفاظتی منحصر به فرد جهت عیب یابی سریع و مطمئن