توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی:Professional
  • مجهز به ورودی ولتاژ و مناسب برای استفاده در اتوماسیون پیشرفته شبکه های هوشمند