توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی: Professional
  • تنظیم خودکار رگولاتور پس از اتصال به بانک خازنی با شناسایی پله ها و مجهز به مد کنترلی هوشمند برای افزایش عمر پله های خازنی