توضیحات بیشتر

این محصول در قالب سایت فرازین (faraazin.ir)، پلاگین فرازین بار (که روی نرم افزار Word نصب می شود)، و اپ موبایل ارائه می شود و توسط آزمایشگاه پردازش متن و زبان طبیعی دانشگاه تهران و شرکت دانش بنیان ویرا افزار آدان تولید شده است.