توضیحات بیشتر

اتیسم یک اختلال رشدی-شناختی است که موجب مشکلاتی در تعاملات اجتماعی برای فرد مبتلا می‌شود. نامشخص بودن علت بروز و همچنین نبود درمان قطعی حساسیت این بیماری را نیز افزایش داده است، با این وجود، تشخیص زودهنگام و شروع روند توانبخشی به خصوص در سنین پایین‌تر موجب بهبود قابل توجه شرایط این افراد می‌شود. با توجه به روند رو به رشد جمعیت مبتلایان به اتیسم در دنیا به خصوص در ایران، شروع به طراحی و ساخت سیستمی کردیم که با تجمیع ابزارهایی که از قبل برای تشخیص یا غربالگری توسعه داده شده‌اند. به سیستمی جامع برسیم که با دقتی بالاتر، غربالگری اولیه را بدون نیاز به حضور متخصص بر روی کودکان انجام دهد.