بازار

  • تمامی شرکت‌های تولید کننده و مصرف کنندگان خودروهای الکتریکی،
  • دوچرخه‌های الکتریکی،
  • لپ تاپ،
  • تلفن همراه
  • ابزارهای الکتریکی و الکترونیکی