بازار

بازار این محصول تمامی برق‌های منطقه‌ه­ای کشور، سازمان راهداری، شهرداری‌­ها و تمامی پیمانکاران این سه نهاد می‌­باشد.