بازار محصول

صنایع مختلف از جمله صنایع الکترونیک، آینه‌سازی، ساخت دوربین، کاتالیزور فرایندهای شیمیایی، ملغمه پرکردن دندان و ساخت برخی سازهای موسیقی