بازار محصول

تولید نیمه هادی های مورد مصرف در صنایع الکترونیک شامل سیستم های رادار، مایکروویو، لیزرهایی با طول موج کوتاه، آشکارسازهای UV، ارتباطات بی سیم، خطوط انتقال قدرت و … .