امکانات کاربرى

  • امکان تشخیص خطر عوامل انتحارى حامل مواد منفجره از فاصله دور (قابل افزایش تا 100 متر)
  • قابلیت تشخیص هدف در کمتر از یک ثانیه
  • توان بسیار کم ارسالى و ایمن بودن براى فرد تحت تست
  • قابلیت دید در شب و شناسایى در تمام شرایط روشنایى محیط
  • داراى سیستم برق UPS در مکانى هایى که دسترسى به برق وجود ندارد
  • قابلیت استفاده از تبلت و کنترل از راد دور براى کاهش ریسک اپراتور در حال تست
  • قابلیت راه اندازى پرتابل در مکان هاى مرزى و دشت ها
  • امکان استفاده از دسته ى بازى براى کنترل راحت تر و نشانه روى دقیق تر
  • عدم ایجاد تصویر از بدن و حفظ حریم خصوصى افراد