گالیم از بازیافت LED مستعمل

کاربرد
تولید نیمه‌هادی‌های مورد مصرف در صنایع الکترونیک
توضیحات بیشتر

تولید نیمه هادی های مورد مصرف در صنایع الکترونیک به صورت ترکیب این فلز که مهمترین آن نیترید گالیم (GaN) است

بازار محصول

تولید نیمه هادی های مورد مصرف در صنایع الکترونیک شامل سیستم های رادار، مایکروویو، لیزرهایی با طول موج کوتاه، آشکارسازهای UV، ارتباطات بی سیم، خطوط انتقال قدرت و … .

تیم فنی

مجری: سعید شیبانی

همکار: مهندس مجید معارف وند