کارگاه کار تیمی مجازی1

مرکز نوآوری کارولوکس اولین جلسه از کارگاه دوره توسعه فردی را برگزار می نماید.

اگر در دوران «قرنطینه» ، شما هم با چالش های کارِ تیمی مجازی در دور‌کاری مواجه هستید، حتما در این کارگاه که طی ۲ جلسه ۲ ساعته برگزار میشود شرکت کنید. 

🔶🔶🔶توجه کنید 🔶🔶🔶
.این کارگاه برای دانشجویان دانشگاه تهران رایگان است و از طریق سیستم آموزش آنلاین دانشگاه تهران ( ادوبی کانکت) برگزار می‌شود .

🗓

یکشنبه ۱۴ اردیبهشت .

⏰

۱۴ الی ۱۶ ‎
ثبت‌نام :  https://soo.gd/clicsoftskills1

🚨

ظرفیت ثبت نام محدود است